Aktuality

Čo máme nové?

Nakuknite s nami do sociálneho centra v Kolomyji

pridal: charita | dátum: 23. augusta 2018 | kategória: Ukrajina

V Adopcii na diaľku® máme zapojené aj ukrajinské deti, ktoré navštevujú sociálne centrum v mestečku Kolomyja. Deťom sa venujú pedagogickí pracovníci, psychologička aj dobrovoľníci.

Ako vyzerá čas, ktorý deti v centre trávia? Okrem doučovania a prípravy na ďalší deň do školy, sa deti v centre hrajú, či oddychujú. Pre viaceré z nich je to bezpečné prostredie, aké doma žiaľ častokrát nemajú. V sociálnom centre pracuje psychologička, pani Ira. Pri rozhovore, či za pomoci hier alebo rozprávok vie o dieťati zistiť, v akom rozpoložení sa nachádza, a čo ho trápi. Vďaka tomu môže pristupovať ku každému dieťaťu individuálne a pomáhať efektívnejšie. Deti majú odlišný spôsob prežívania životných situácií v rodine, škole, či medzi rovesníkmi. Pochádzajú prevažne z neúplných rodín, sú siroty alebo majú doma ťažkú situáciu.

Pani Ira pre ne pripravuje individuálne aj skupinové aktivity. Aké? Číta napríklad napínavý príbeh a v pozadí hrá oddychová hudba. Tieto techniky napomáhajú k zmierneniu úzkosti či strachu. V centre sa tiež využíva arteterapia, pri ktorej deti maľujú vo dvojiciach. Nekladie dôraz iba na rozbor vyhotovených prác, ale i na samotný proces maľovania, ktorý pomáha deťom so sebavyjadrením. Koordinátorka sociálneho centra, pani Natália pozná deti veľmi dobre. Píše s nimi úlohy, organizuje pre ne letné tábory aj rôzne voľnočasové aktivity. O deťoch hovorí: „Je potrebné budovať dôveru, aby sa nám deti postupne otvorili a vedeli rozprávať o emóciách, ktoré prežívajú.“ Keď poznajú problémy dieťaťa, môžu pre dieťa hľadať vhodné riešenie. Nakoľko je to možné, pracovníci centra sa stretávajú aj s rodičmi a snažia sa pomáhať komplexne.

Ďakujeme, že vďaka Vašej podpore, sa môžu ukrajinské deti vzdelávať, rozvíjať a kráčať správnou cestou napriek ťažkým životným okolnostiam. Vaša pomoc eliminuje rizikové správanie u tých najzraniteľnejších. Ďakujeme.