Aktuality

Čo máme nové?

Nádherný pozdrav z Biriek: Východní kresťania prežívajú radosť Svetlého týždňa

pridal: charita | dátum: 20. apríla 2017 | kategória: Zo sveta

Nádherný veľkonočný pozdrav s posolstvom nádeje nám zaslali z detského domova v Birkách, z Ukrajiny. Východní kresťania – gréckokatolíci (aj pravoslávni) nazývajú týždeň od Veľkej noci Svetlým týždňom. Liturgické slávenia tohto obdobia sú plné radosti a oslavy zmŕtvychvstalého Ježiša Krista.

Slová z veľkonočného kánona, ktoré sú i na tejto pohľadnici, môžu priniesť radosť každému:

„Dnes je všetko plné svetla, nebo, zem i hlbočiny, nech celý svet oslavuje zmŕtvychvstalého Krista, v ktorom je naša sila.“

Pre ukrajinských veriacich je typickým veľkonočným pozdravom v chráme aj pri osobných stretnutiach v rodine, či s priateľmi zvolanie: „Christós voskrése – Kristus vstal z mŕtvych!“, na čo sa odpovedá: „Voístinu voskrése – Skutočne vstal z mŕtvych!“ Toto zvestovanie základnej pravdy našej viery nechýba ani na tejto pohľadnici. Text pokračuje prianím:

„Nech Kristus, ktorý vstal z mŕtvych a premohol smrť, daruje život všetkým nám. Nech posilní našu vieru vo víťazstvo Pravdy, Svetla a Dobra. Nech zväčší našu nádej v to, že vzkriesi aj nás. Nech prežiari našu púť, aby sme kráčali cestou života rozoznávajúc Božiu vôľu. Nech nás naplní vernou, čistou, dokonalou a svätou láskou. Nech nás posilní v dobrých predsavzatiach a v obetavej službe pri vykonávaní našich každodenných povinností. Nech je Boh oslávený v našich životoch.“ Priania posielajú sestry z komunity Miles Jesu a všetky deti z detského domova „Nádej“ v Birkách, na Ukrajine.