Aktuality

Čo máme nové?

Lieky pre 600 detí priniesli radosť na Kliniku Jána Pavla II.

pridal: charita | dátum: 16. septembra 2020 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Lieky a laboratórne reagenty pre HIV pozitívnych pacientov
Pomoc sumou: 7 725€
Detské centrum/organizácia: HIA – Health Initiatives Association, Uganda
Dátum: február – marec 2020

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Na Detskej HIV klinike Jána Pavla II. v Buikwe je aktuálne zaregistrovaných 633 pacientov. Počet pacientov z roka na rok rastie (v roku 2019 sme ich mali 528). Cez globálne fondy im vieme zabezpečiť liečbu na HIV zadarmo. Avšak pri poklese imunity často mávajú tzv. oportúnne infekcie. Liečba týchto infekcií je finančne veľmi náročná a naši pacienti nie sú schopní zaplatiť si potrebné lieky. Zároveň s užívaním liečby, ktorá môže mať nežiaduce účinky, treba pravidelne kontrolovať laboratórne parametre ako napr. krvný obraz, pečeňové a obličkové testy a skríning iných infekčných ochorení.

Cez tento projekt v hodnote 7 725 eur sme vedeli zabezpečiť lieky a laboratórne reagenty pre našich malých HIV pozitívnych pacientov a iné deti s chronickými ochoreniami. Lieky v hodnote 5 000 eur nám vystačia približne na 6 mesiacov. Nákup liekov tvoria v 50 % antibiotiká a antimalariká, 20 % antipyretiká a lieky proti bolesti, 20 % vitamíny a podporná liečba a 10 % iné. Predpokladáme, že tieto lieky pokryjú  komplexnú liečbu 350 infekčných udalostí (liečba oportúnnych infekcií či malárie) a pre 200 pacientov podpornú vitaminóznu liečbu na zlepšenie imunity. Ostatné lieky budú použité na liečbu iných neinfekčných príhod ako napr. bolesti brucha, alergie, menštruačných bolestí, liečbu cukrovky, kosáčikovitej anémie atď. Naše deti nemajú zdravotné poistenie a väčšina z nich si lieky kúpiť nemôže. Aj preto Vám chceme veľmi pekne poďakovať za takúto formu podpory našich drobcov.

Vďaka pomoci projektu Adopcia na diaľku® cez program Malých projektov sme u nás na Klinike Jána Pavla II. v mestečku Buikwe prežili naozaj dobré a radostné dni.

Výdaj liekov na Klinike Jána Pavla II.
Radosť z materiálnej pomoci v laboratóriu

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.

 

Autorka článku: Barbora Šilhárová