Aktuality

Čo máme nové?

Lepšia budúcnosť pre Sushmu a Lavitu

pridal: charita | dátum: 13. apríla 2022 | kategória: India

Dievčatá Sushma a Lavita sa obe pred vstupom do projektu Adopcia na diaľku® nachádzali v ťažkej finančnej situácii. Rodičia každej z nich aj napriek tvrdej práci nevedeli získať dostatok prostriedkov na vzdelanie svojich detí, a tak hrozilo, že nebudú môcť chodiť do školy. Podpora darcov zo Slovenska dala obom dievčatám nádej na lepšiu budúcnosť a svoju šancu naplno využili. Dnes, takmer 20 rokov od zapojenia sa do projektu, dievčatá úspešne doštudovali a robia prácu, ktorá ich napĺňa, a vďaka ktorej majú skutočne lepší život.

Sushma Marita D’Souza pochádza z dediny Moodbelle, ktorá sa nachádza asi 70 km od centra Dharma Jyothi, s ktorým spolupracujeme. Sushma má dve sestry a otca, ktorý má však zdravotné problémy. Pre jej mamu je preto výchova troch detí a zároveň práca, ktorou potrebuje zabezpečiť celú rodinu, veľmi náročná. Do projektu bola Sushma zapojená v roku 2003 ako deväťročná a jej darkyňou sa stala pani Mária.

Vďaka jej štedrej podpore mohla Sushma úspešne ukončiť bakalárske štúdium učiteľstva pre materské škôlky, a potom dvojročné štúdium verejného zdravotníctva. Sushma od roku 2017 pracuje a takto hovorí o svojej situácii: ,,Momentálne pracujem ako projektová manažérka v medzinárodnom inštitúte pre populačné vedy v Mumbai. Mám dobrý plat a v práci sa mi darí. S vďačnosťou spomínam na moju darkyňu a Sociálne centrum Dharma Jyothi, pretože mi dali šancu študovať a mať krajšiu budúcnosť.“

Lavita Monteiro žila v čase prijatia do projektu v dedine Bajal, vzdialenej od centra Dharma Jyothi 10 kilometrov. V jej úvodnom dotazníku sme sa ďalej mohli dočítať, že má dvoch bratov a napriek tomu, že obaja jej rodičia pracujú, bolo pre nich náročné starať sa o tri deti a zabezpečiť pre ne vzdelanie. Do projektu bola Lavita zapojená v roku 2004, keď bola druháčka a jej darcom sa stal pán Róbert.

Lavita s vďakou spomína na svojho darcu: ,,So štedrou podporou môjho darcu som v roku 2017 úspešne dokončila bakalárske štúdium v odbore obchod. Momentálne pracujem ako referentka spracovávania transakcií v spoločnosti Mphasis v Mangalore a mám dobrý a stály príjem. Bez podpory môjho darcu a Sociálneho centra Dharma Jyothi by som nedokázala dokončiť moje štúdium. Bez pomoci pána Róberta by som dnes nemohla byť tým, kým som.“

Vaša pomoc a podpora už viac ako 25 rokov mení životy a osudy detí po celom svete. Z celého srdca vám za ňu aj v mene podporovaných detí ďakujeme a tešíme sa na veľa ďalších šťastných príbehov ,,našich detí“.

Autorka článku: Natália Páleníková