Aktuality

Čo máme nové?

Caritas Vietnam pomáha najchudobnejším z chudobných

pridal: charita | dátum: 19. marca 2017 | kategória: Vietnam

Vo Vietname sú oblasti, kde obyvatelia žijú v obrovskej chudobe. Patrí k nim napríklad oblasť Kontum, ktorá je považovaná za jednu z najchudobnejších. Žije tu okolo 40 etnických skupín. Každé etnikum má svoj vlastný jazyk, no len niekoľko má vlastné písmo. Ľudia sú extrémne chudobní a nevzdelaní. Väčšina z nich neovláda úradnú vietnamčinu.

Najchudobnejším z chudobných sa snaží pomáhať Caritas Vietnam. Charitní pracovníci navštevujú aj tieto oblasti a hľadajú možnosti pomoci. Jednou z aktivít katolíckej cirkvi bola kampaň proti negramotnosti detí i dospelých. Väčšina obydlí je ďaleko od škôl, v mnohých častiach nie sú ani cesty. Deti preto nemajú prístup ku vzdelaniu a ich rodičia nemajú financie, aby im mohli zabezpečiť dochádzanie do škôl, či bývanie na školskom internáte. Aj z tejto oblasti sú do Adopcie na diaľku® zapojené vietnamské deti a v spolupráci s Caritas Vietnam je im umožnené navštevovať školu. Z darov pre vietnamské deti sú hradené aj učebnice, školské pomôcky, doučovanie, cestovné a oblečenie.