Aktuality

Čo máme nové?

Alexander navštevuje prvú triedu a učí sa veľmi rád

pridal: charita | dátum: 26. októbra 2017 | kategória: Kazachstan

Napriek tomu, že Kazachstan je našej krajine geograficky vzdialený, pre našich darcov už neostáva neznámou krajinou. Cez príbehy kazašských detí, ktoré sú v núdzi, alebo sú z chudobných rodín, sa stáva táto krajina blízkou aj všetkým nám.

V Kazachstane sme projekt Adopcia na diaľku® začali realizovať v roku 2013. Spolupráca je možná vďaka veľkej obetavosti a osobnému nasadeniu koordinátorky Oxany N. Syseovej, ktorá je pracovníčkou Caritas Kazachstan. Medzi kazašské deti, pre ktoré hľadáme aktuálne adoptívneho rodiča na diaľku, patrí i Alexander. Koordinátorka Oxana nám z Kazachstanu o chlapcovi napísala:

 „Alexander má sedem rokov. Je z chudobnej rodiny. Narodil sa v Kerbulakskej oblasti. Navštevuje aktuálne prvú B triedu. Alexander je veľmi usilovný. Rád rysuje. Má dobrú povahu a v triede je k ostatným láskavý. Učenie mu ide ľahko.“

Oxana sa venuje priamej terénnej sociálnej práci, navštevuje chudobné rodiny, a tak príbehy jednotlivých detí pozná veľmi dobre. Angažuje sa i pre zdravotne hendikepované osoby a pre ľudí bez domova. Väčšinu svojich aktivít vykonáva dobrovoľnícky. Pre projekt Adopcia na diaľku® zabezpečuje i administratívne náležitostí.

„Vďaka jej obetavej práci ako aj vďaka vám, naším podporovateľom, dostáva momentálne pravidelnú pomoc a možnosť vzdelávať sa 120 kazašských dievčat a chlapcov. Veríme, že obetavosť Oxany osloví a inšpiruje aj ďalších ľudí, a že sedemročný Alexander nájde tiež svojho adoptívneho rodiča na diaľku. Vďaka pomoci zo Slovenska sa bude môcť vzdelávať, bude mať potrebné školské pomôcky na každú hodinu, a na chladnú zimu i bundu a čižmy,“ dodáva Peter Knapík, manažér projektu.

Ďakujeme za váš záujem o kazašských detí. Vďaka vašej pravidelnej pomoci majú šancu byť na vyučovaní každý deň a môžu tak získať primerané vzdelanie.