Aktuality

Čo máme nové?

HIV v Ugande

pridal: charita | dátum: 1. októbra 2018 | kategória: Uganda

HIV je vírus,  ktorý spôsobuje deštrukciu imunitného systému a je pôvodcom ochorenia AIDS. Prenáša sa telesnými tekutinami, krvou a prenosom z matky na dieťa počas tehotenstva.

Na Slovensku sa tento vírus objavuje len zriedkavo, zato však v afrických krajinách trpí týmto vírusom veľká časť obyvateľstva. Podľa prieskumu z roku 2016 (UNAIDS „Data book“) trpí 1,6 milióna obyvateľov Ugandy týmto vírusom.

V našom projekt je zapojených 685 detí z Ugandy, z toho skoro štvrtina je nakazených vírusom HIV. Deti v Ugande, ktoré majú HIV sú väčšinou zanedbávané a vytláčané na okraj, pretože vo veľa prípadoch rodičia uprednostňujú svoje zdravé deti a doprajú vzdelanie radšej im. Tak isto veľká časť týchto detí sú siroty alebo polosiroty. Nepodstupujú liečbu a nenavštevujú školu, z čoho vyplýva, že sú chorľavé a vo veľa prípadoch negramotné. Tieto aspekty nie sú znakom peknej budúcnosti. Napriek tomu pri kvalitnej zdravotnej starostlivosti a vzdelania sa tieto deti vedia takmer plnohodnotne začleniť do spoločnosti.

Adopcia na diaľku® podporuje v Ugande dve centrá a obe sa vo zvýšenom množstve stretávajú s HIV. Centrum HIA prevádzkuje kliniku Jána Pavla II., ktorá má okolo 200 detských HIV pacientov. 101 týchto detí je zaradených v našom projekte. Druhé centrum Gift of Love zabezpečuje 55 deťom s HIV strechu nad hlavou, stravu, vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť.

Podporiť dieťa Z Ugandy môžete TU.