Z kadiaľ pochádzajú naši darcovia?

Mapa vášho dobra

pin 1 - 10 darcov1 - 10 darcov
pin 11 - 100 darcov11 - 100 darcov
pin 101 - 300 darcov101 - 300 darcov
pin 301 a viac darcov301 a viac darcov

V tejto chvíli spolu pomáhame
3347 deťom

Nitriansky kraj