Pre darcov

Ako sa stať darcom?

Vyplnenie a zaslanie prihlášky

Potvrdenie na Váš e-mail

Pridelenie dieťaťa podľa prihlášky

Zaslanie prvej podpory

  1. Vyplnenie a zaslanie prihlášky – Prvým krokom je vyplnenie záväznej prihlášky pre danú krajinu, v ktorej si želáte adoptovať dieťa. Výber dieťaťa podľa fotografie nie je možný, ako kritérium výberu je možné uviesť pohlavie dieťaťa, vek dieťaťa (staršie/mladšie ako 14 rokov) a krajinu. Prihlášku môžete vyplniť TU na stránke alebo Vám ju na požiadanie zašleme poštou či e-mailom.
    Ochrana osobných údajov je zabezpečená v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
  2. Potvrdenie na Váš E-mail – Po prijatí prihlášky Vám o tom pošleme potvrdenie na Vašu e-mailovú adresu. Súčasťou e-mailu je informácia o ďalšom postupe.
  3. Pridelenie dieťaťa podľa prihlášky – Na základe prihlášky Vám pridelíme dieťa na podporu. Fotografiu tohto dieťaťa ako aj úvodný dotazník pošleme doporučene na Vašu poštovú adresu alebo na Váš e-mail.
  4. Zaslanie prvej podpory – Po prijatí fotografie a úvodného dotazníku začnete zasielať podporu na číslo účtu, ktoré vám bolo zaslané. Poprosíme, aby ste nezabudli uvádzať Váš variabilný symbol, ktorý dostanete spolu s úvodným dotazníkom.

Vystúpenie z projektu – Z projektu môžete kedykoľvek vystúpiť. V takomto prípade nám to prosím čo najskôr oznámte, aby sme mohli pre dieťa zabezpečiť nového darcu.

Pošta pre darcov

Darcovia (adoptívni rodičia) dostávajú poštu dvakrát do roka, podľa krajiny, v ktorej podporujú konkrétne dieťa.

Prvý polrok kalendárneho roka –Vianočný list spolu s kresbou od dieťaťa a správa od miestneho koordinátora zodpovedného za projekt.

Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Prvý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Prvý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Druhý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Prvý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Prvý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Druhý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Prvý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Prvý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa. Vzhľadom na ťažkú situáciu v krajine sa môže stať, že fotografie budú nižšej kvality, prípadne správy nebudú kompletné, a preto prosíme darcov o pochopenie.

Darcovia, ktorí prispievajú na konkrétne potreby všetkých detí v jednotlivých krajinách, dostanú list s informáciami vždy raz ročne.

Vzhľadom na podmienky, v akých tieto deti žijú, prosíme, aby ste chápali ich možnosti, pokiaľ ide o písanie listov a kresby.

Pošta pre deti od darcov

Korešpondencia zo strany darcov je dobrovoľná. Adoptívnemu dieťaťu môžu darcovia zaslať poštu vo forme listu, poprípade môžu priložiť malý papierový darček ako napríklad nálepky, maľovanky a podobne. Rovnako je možné poslať dieťaťu svoju fotografiu alebo pohľadnicu, kde žijete.

Listy posielate priamo dieťaťu na adresu, ktorá Vám bola oznámená pri Vašom vstupe do projektu. Listy je potrebné napísať v angličtine.

Je možné zaslať list adoptívnemu dieťaťu prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) – darca pošle list na SKCH, kde sa sústredia listy od všetkých darcov a naraz sa zašlú do krajiny ako jeden balík. Informáciu o aktuálnej možnosti zasielať listy, ktoré rozdistribuujeme do krajín, dostanete od nás poštou. Listy je potrebné napísať vo francúzštine.

Je možné zaslať list adoptívnemu dieťaťu prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) – darca pošle list na SKCH, kde sa sústredia listy od všetkých darcov a naraz sa zašlú do krajiny ako jeden balík. Informáciu o aktuálnej možnosti zasielať listy, ktoré rozdistribuujeme do krajín, dostanete od nás poštou. Listy je potrebné napísať v angličtine.

Je možné zaslať list adoptívnemu dieťaťu prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) – darca pošle list na SKCH, kde sa sústredia listy od všetkých darcov a naraz sa zašlú do krajiny ako jeden balík. Informáciu o aktuálnej možnosti zasielať listy, ktoré rozdistribuujeme do krajín, dostanete od nás poštou. Listy je potrebné napísať v angličtine alebo ruštine.

Je možné zaslať list adoptívnemu dieťaťu prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) – darca pošle list na SKCH, kde sa sústredia listy od všetkých darcov a naraz sa zašlú do krajiny ako jeden balík. Informáciu o aktuálnej možnosti zasielať listy, ktoré rozdistribuujeme do krajín, dostanete od nás poštou. Listy je potrebné napísať v angličtine.

Je možné zaslať list adoptívnemu dieťaťu prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) – darca pošle list na SKCH, kde sa sústredia listy od všetkých darcov a naraz sa zašlú do krajiny ako jeden balík. Informáciu o aktuálnej možnosti zasielať listy, ktoré rozdistribuujeme do krajín, dostanete od nás poštou. Listy je potrebné napísať v angličtine.

Je možné zaslať list adoptívnemu dieťaťu prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) – darca pošle list na SKCH, kde sa sústredia listy od všetkých darcov a naraz sa zašlú do krajiny ako jeden balík. Informáciu o aktuálnej možnosti zasielať listy, ktoré rozdistribuujeme do krajín, dostanete od nás poštou. Listy je potrebné napísať v španielčine alebo angličtine.

Prijaté dary rozdeľujeme nasledovne:

Výročné správy