Pre darcov

Ako sa stať darcom?

Vyplnenie a zaslanie prihlášky

Potvrdenie na Váš e-mail

Pridelenie dieťaťa podľa prihlášky

Zaslanie prvej podpory

  1. Vyplnenie a zaslanie prihlášky – Prvým krokom je vyplnenie záväznej prihlášky pre danú krajinu, v ktorej si želáte adoptovať dieťa. Výber dieťaťa podľa fotografie nie je možný, ako kritérium výberu je možné uviesť pohlavie dieťaťa, vek dieťaťa (staršie/mladšie ako 14 rokov) a krajinu. Prihlášku môžete vyplniť TU na stránke alebo Vám ju na požiadanie zašleme poštou či e-mailom.
    Ochrana osobných údajov je zabezpečená v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
  2. Potvrdenie na Váš E-mail – Po prijatí prihlášky Vám o tom pošleme potvrdenie na Vašu e-mailovú adresu. Súčasťou e-mailu je informácia o ďalšom postupe.
  3. Pridelenie dieťaťa podľa prihlášky – Na základe prihlášky Vám pridelíme dieťa na podporu. Fotografiu tohto dieťaťa ako aj úvodný dotazník pošleme doporučene na Vašu poštovú adresu alebo na Váš e-mail.
  4. Zaslanie prvej podpory – Po prijatí fotografie a úvodného dotazníku začnete zasielať podporu na číslo účtu, ktoré vám bolo zaslané. Poprosíme, aby ste nezabudli uvádzať Váš variabilný symbol, ktorý dostanete spolu s úvodným dotazníkom.

Vystúpenie z projektu – Z projektu môžete kedykoľvek vystúpiť. V takomto prípade nám to prosím čo najskôr oznámte, aby sme mohli pre dieťa zabezpečiť nového darcu.

Pošta pre darcov

Darcovia (adoptívni rodičia) dostávajú poštu dvakrát do roka, podľa krajiny, v ktorej podporujú konkrétne dieťa.

Prvý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Prvý polrok kalendárneho roka –Vianočný list spolu s kresbou od dieťaťa a správa od miestneho koordinátora zodpovedného za projekt.

Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Prvý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Prvý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Druhý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Prvý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Prvý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Darcovia, ktorí prispievajú na konkrétne potreby všetkých detí v jednotlivých krajinách, dostanú list s informáciami vždy raz ročne.

Vzhľadom na podmienky, v akých tieto deti žijú, prosíme, aby ste chápali ich možnosti, pokiaľ ide o písanie listov a kresby.

Pošta pre deti od darcov

Korešpondencia zo strany darcov je dobrovoľná. Adoptívnemu dieťaťu môžu darcovia zaslať poštu vo forme listu, poprípade môžu priložiť malý papierový darček ako napríklad nálepky, maľovanky a podobne. Rovnako je možné poslať dieťaťu svoju fotografiu alebo pohľadnicu, kde žijete.

Je možné zaslať list adoptívnemu dieťaťu prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) – darca pošle list na SKCH, kde sa sústredia listy od všetkých darcov a naraz sa zašlú do krajiny ako jeden balík. Informáciu o aktuálnej možnosti zasielať listy, ktoré rozdistribuujeme do krajín, dostanete od nás poštou. Listy je potrebné napísať vo francúzštine.

Listy posielate priamo dieťaťu na adresu, ktorá Vám bola oznámená pri Vašom vstupe do projektu. Listy je potrebné napísať v angličtine.

Je možné zaslať list adoptívnemu dieťaťu prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) – darca pošle list na SKCH, kde sa sústredia listy od všetkých darcov a naraz sa zašlú do krajiny ako jeden balík. Informáciu o aktuálnej možnosti zasielať listy, ktoré rozdistribuujeme do krajín, dostanete od nás poštou. Listy je potrebné napísať v angličtine alebo ruštine.

Je možné zaslať list adoptívnemu dieťaťu prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) – darca pošle list na SKCH, kde sa sústredia listy od všetkých darcov a naraz sa zašlú do krajiny ako jeden balík. Informáciu o aktuálnej možnosti zasielať listy, ktoré rozdistribuujeme do krajín, dostanete od nás poštou. Listy je potrebné napísať v angličtine.

Je možné zaslať list adoptívnemu dieťaťu prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) – darca pošle list na SKCH, kde sa sústredia listy od všetkých darcov a naraz sa zašlú do krajiny ako jeden balík. Informáciu o aktuálnej možnosti zasielať listy, ktoré rozdistribuujeme do krajín, dostanete od nás poštou. Listy je potrebné napísať v angličtine alebo ruštine.

Je možné zaslať list adoptívnemu dieťaťu prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) – darca pošle list na SKCH, kde sa sústredia listy od všetkých darcov a naraz sa zašlú do krajiny ako jeden balík. Informáciu o aktuálnej možnosti zasielať listy, ktoré rozdistribuujeme do krajín, dostanete od nás poštou. Listy je potrebné napísať v angličtine.

Výročné správy