Kazachstan

Prečo bolo ukončené podporovanie detí v Kazachstane  

Situácia v Kazachstane je veľmi komplikovaná a Caritas Karaganda nemá také personálne kapacity, aby nám vedela zaručiť pravidelný a dostatočný kontakt s podporovanými deťmi. Na základe týchto dôvodov sme ukončili spoluprácu, nakoľko nevieme v dlhodobom horizonte zaručiť vývoj a dodržanie podmienok, ktoré sú pre realizáciu projektu Adopcia na diaľku® v každej krajine nevyhnutné. Núdzne deti v Kazachstane stále podporujeme prostredníctvom Malých projektov.

Kam smerovali dary

Vzdelanie

Strava a pitná voda

Zdravotná starostlivosť

Študijné materiály

Oblečenie

.

Komu sme pomáhali

Podpora smerovala priamo k chudobným deťom predškolského a školského veku, ako aj vysokoškolských študentov. Deti boli podporované priamo prostredníctvom Caritas Karaganda. Deti chodili do školy častokrát v nevhodnom oblečení, s nedostatočným množstvom školských pomôcok.

Viac info o adopcii v Kazachstane

Chcem si adoptovať dieťa