Kazachstan

Prečo má podpora dieťaťa v Kazachstane zmysel  

Viac ako tretina populácie v Kazachstane žije pod hranicou chudoby. Ľudia žijú z minima peňazí, z ktorých dokážu ledva zabezpečiť základné potreby pre rodinu.

Kam smerujú Vaše dary

.

Komu pomáhame

Vaša podpora smeruje priamo k chudobným deťom predškolského a školského veku, ako aj vysokoškolských študentov. Deti sú podporované priamo prostredníctvom Caritas Kazachstan. Deti chodia do školy častokrát v nevhodnom oblečení, s nedostatočným množstvom školských pomôcok. Aj vďaka vašej podpore majú tieto deti lepšiu šancu na vzdelanie, primerané pomôcky, poriadne oblečenie a výživu. Nevytŕčajú z radu bežne zabezpečených detí a môžu si naplno užívať detstvo bez rozdielu od ostatných spolužiakov.

Caritas Kazachstan je súčasťou Caritas Internationalis, ktorá je jednou z najväčších humanitárnych organizácií na svete.

 
Sysoeva Oksana Nikolajevna, koordinátorka
Volám sa Sysoeva Oksana Nikolajevna a  6 rokov pracujem ako projektová koordinátorka v Caritas Kazachstan, kde sa okrem administratívneho vedenia podieľam na organizovaní rôznych akcií, ktoré podporujú deti z chudobných a mnohopočetných rodín. Rovnako aj  zdravotne postihnutých ľudí a ľudí bez domova. Som veľmi vďačná za tento projekt, pretože je veľkou podporou pre mnohé deti zo sociálne slabých a chudobných rodín.

.

Chcem si adoptovať dieťa

Galéria

Viac info o adopcii v Kazachstane

Chcem si adoptovať dieťa