Haiti

Adopcia detí z Haiti momentálne pre kritickú bezpečnostnú situáciu nie je možná. Zatiaľ pokračujeme v podpore viac ako 300 detí. O zmene situácie Vás budeme informovať.

Prečo má podpora dieťaťa na Haiti zmysel

Haiti je najchudobnejšou krajinou Južnej Ameriky a patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta

75% populácie žije z menej ako 1,80 € na deň

Len 1/4 obyvateľov má stály prístup k elektrickej energii

Ľudia na Haiti žijú veľmi ťažko. Nemajú pravidelný príjem, z ktorého by mohli zabezpečiť základné potreby pre seba a svoju rodinu. Niektorí sa snažia uživiť prostredníctvom predaja niekoľkých sáčkov cukríkov, sáčkov vody alebo smažených jedál. Prípadne si zarábajú domácimi prácami v bohatších rodinách. Viaceré rodiny sa snažia nájsť obživu pestovaním rôznych plodín na svojich pozemkoch, avšak úroda býva často veľmi slabá. Kvôli katastrofálnej finančnej situácii, deti často prichádzajú do školy nenajedené, keďže rodičia nedokážu našetriť ani minimum peňazí. Vďaka vašej podpore majú deti z Haiti šancu na vzdelanie a nádej na lepšiu budúcnosť.

Kam smerujú vaše dary

Vzdelanie

Strava a pitná voda

Zdravotná starostlivosť

Študijné materiály

Oblečenie

Komu pomáhame

Vaša podpora smeruje priamo k chudobným deťom predškolského a školského veku na Haiti.

Zriaďovateľom školy je miestna Kongregácia malých sestier sv. Terézie, ktoré sa venujú sociálne slabším vrstvám. V Rivière Froide majú okrem školy aj zdravotné stredisko a centrum pre postihnuté deti.

Ciele a aktivity Kongregácie malých sestier sv.Terézie

Cieľom je vzdelávať deti od materskej školy po ukončenie stredoškolského vzdelávania. Sestry neodmietajú nikoho a prijímajú aj tých, ktorí nemajú dostatok peňazí na zaplatenie školného.

Ich misijným poslaním je poskytovanie klasického a poľnohospodárskeho vzdelávania, odborných kurzov, zaúčanie do vedenia domácnosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pomoc chudobným deťom, chorým a starým osobám, organizovanie družstiev alebo iných foriem spolupráce v spoločnosti.

Sestra Marie Evanette Onesaire, koordinátorka
Volám sa Sestra Marie a pôsobím ako miestna koordinátorka od roku 2010. Deťom a rodinám v komunite pomáhame už viac ako 31 rokov. Pracujeme s nimi najmä po edukačnej a sociálnej stránke. Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® pomáhame viac ako 200 deťom.
 
Viac o adopcii na Haiti
 
CHCEM SI ADOPTOVAŤ DIEŤA