Haiti

Adopcia detí z Haiti momentálne pre kritickú bezpečnostnú situáciu nie je možná. Zatiaľ pokračujeme v podpore viac ako 400 detí. O zmene situácie Vás budeme informovať.

Prečo má podpora dieťaťa na Haiti zmysel

Haiti je najchudobnejšou krajinou Južnej Ameriky a patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta

75% populácie žije z menej ako 1,80 € na deň

Len 1/4 obyvateľov má stály prístup k elektrickej energii

Ľudia na Haiti žijú veľmi ťažko. Nemajú pravidelný príjem, z ktorého by mohli zabezpečiť základné potreby pre seba a svoju rodinu. Niektorí sa snažia uživiť prostredníctvom predaja niekoľkých sáčkov cukríkov, sáčkov vody alebo smažených jedál. Prípadne si zarábajú domácimi prácami v bohatších rodinách. Viaceré rodiny sa snažia nájsť obživu pestovaním rôznych plodín na svojich pozemkoch, avšak úroda býva často veľmi slabá. Kvôli katastrofálnej finančnej situácii, deti často prichádzajú do školy nenajedené, keďže rodičia nedokážu našetriť ani minimum peňazí. Vďaka vašej podpore majú deti z Haiti šancu na vzdelanie a nádej na lepšiu budúcnosť.

Kam smerujú vaše dary

Vzdelanie

Strava a pitná voda

Zdravotná starostlivosť

Študijné materiály

Oblečenie

Komu pomáhame

Vaša podpora smeruje priamo k chudobným deťom predškolského a školského veku na Haiti.

Zriaďovateľom školy je miestna Kongregácia malých sestier sv. Terézie, ktoré sa venujú sociálne slabším vrstvám. V Rivière Froide majú okrem školy aj zdravotné stredisko a centrum pre postihnuté deti.

Ciele a aktivity Kongregácie malých sestier sv.Terézie

Cieľom je vzdelávať deti od materskej školy po ukončenie stredoškolského vzdelávania. Sestry neodmietajú nikoho a prijímajú aj tých, ktorí nemajú dostatok peňazí na zaplatenie školného.

Ich misijným poslaním je poskytovanie klasického a poľnohospodárskeho vzdelávania, odborných kurzov, zaúčanie do vedenia domácnosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pomoc chudobným deťom, chorým a starým osobám, organizovanie družstiev alebo iných foriem spolupráce v spoločnosti.

Sestra Marie Evanette Onesaire, koordinátorka
Volám sa Sestra Marie a pôsobím ako miestna koordinátorka od roku 2010. Deťom a rodinám v komunite pomáhame už viac ako 31 rokov. Pracujeme s nimi najmä po edukačnej a sociálnej stránke. Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® pomáhame viac ako 200 deťom.

Škola sv.Terézie bola zriadená Kongregáciou malých sestier sv. Terézie. Zrútila sa pri zemetrasení 12.januára 2010. V januári začala Slovenská Katolícka Charita stavbu novej škôlky so 4 triedami, ktorú úspešne dokončila v apríli roku 2011. Deti tak majú šancu pokračovať vo vyučovaní v nových priestoroch.

Ciele a aktivity Kongregácie malých sestier sv.Terézie

Cieľom je vzdelávať deti od materskej školy po ukončenie stredoškolského vzdelávania. Sestry neodmietajú nikoho a prijímajú aj tých, ktorí nemajú dostatok peňazí na zaplatenie školného.

Ich misijným poslaním je poskytovanie klasického a poľnohospodárskeho vzdelávania, odborných kurzov, zaúčanie do vedenia domácnosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pomoc chudobným deťom, chorým a starým osobám, organizovanie družstiev alebo iných foriem spolupráce v spoločnosti.

Sestra Polonne Lops, koordinátorka
Volám sa Sestra Polonne, stala som sa sestrou v roku 1960. Od roku 2006 sa venujem vyučovaniu detí. Po zemetrasení v roku 2010 sa spolupráca so SKCH stala veľmi dôležitou pre deti v regióne. Začínala som s vyučovaním predškolákov, ale dnes učím aj deti na úrovni základnej školy.

Chceme upozorniť darcov, že v niektorých oblastiach Haiti sa nachádza mnoho detí, ktoré nemohli chodiť do školy každý rok alebo začali školu až v neskoršom veku. Často sa preto stáva, že napríklad 15 ročné dieťa navštevuje len tretí alebo štvrtý ročník základnej školy. Preto sú v rámci projektu Adopcia na diaľku® podporované aj staršie deti. Ak má darca záujem podporovať len mladšie dieťa, musí to vyznačiť v prihláške do projektu.

 
Galéria
 
 
Viac o adopcii na Haiti
 
CHCEM SI ADOPTOVAŤ DIEŤA